Poďakovanie

 
 
 
 
 
Marta Weberová
Konateľ spoločnosti
 

 

Ďakujeme všetkým našim klientom, ktorí nám prejavovali svoju dôveru spoluprácou trvajúcou od roku 1995!

Vážime si spoločne stráveného času a množstva práce, ktorú sme spoločne urobili v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

V prípade, že nás budete v budúcnosti potrebovať, neváhajte nás kontaktovať, naše kontakty zostali nezmenené!

 

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí by mali o naše služby záujem, žiaľ, nových klientov pre oblasť PaM už neberieme!

 

Pamätajte na naše motto:

Práca má ľuďom prospievať, nie ich znevažovať!

Pápež Ján Pavol II.