Firma NOVA Intereal, s.r.o., úspešne pôsobí na trhu od roku 2001 ako pokračovateľ predchádzajúcej živnosti jednej z konateliek  z roku 1995. Je rodinnou firmou, ktorá si zakladá na kvalite poskytovaných služieb.

Našou najhlavnejšou a nosnou činnosťou je oblasť pracovnoprávnych vzťahov.

V tejto oblasti sa venujeme:
* outsourcing miezd a personalistiky,
* poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
* vzdelávanie dospelých v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
      - rekvalifikačné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky,
      - školenia a semináre v rozsahu platnej legislatívy,
      -  výklad zákonníka práce
      - publikačná činnosť 

Naše služby poskytujeme vlastnými (kmeňovými) pracovníkmi z dlhoročnou praxou tak v oblasti PaM, ako aj v oblasti vzdelávania.

Najdôležitejšou métou je pre nás spokojnosť našich klientov, preto sa každému klientovi venujeme osobitne, prispôsobujúc naše služby jeho požiadavkám!