Poďakovanie

 

 

Ďakujeme všetkým našim klientom, ktorí nám prejavovali svoju dôveru spoluprácou trvajúcou od roku 1995!

Vážime si spoločne stráveného času a množstva práce, ktorú sme spoločne urobili v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

V prípade, že nás budete v budúcnosti potrebovať, neváhajte nás kontaktovať, naše kontakty zostali nezmenené!

 

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí by mali o naše služby záujem, žiaľ, nových klientov pre oblasť PaM už neberieme!

 

Práca má ľuďom prospievať, nie ich znevažovať!
Pápež Ján Pavol II.

 

O našom aktuálnom smerovaní firmy a jej službách Vás budem informovať na našej webovej stránke, v sekcii "Sme tu pre Vás"!

Veríme, že aj nové aktivity fmy budú pre Vás rovnakým prínosom, ako doterajšie! 

Tešíme sa na spoluprácu v novej oblasti!