Kto sme

Kto sme

 

Firma NOVA Intereal, s.r.o., úspešne pôsobí na trhu od roku 2001 ako pokračovateľ predchádzajúcej živnosti jednej z konateliek  z roku 1995. Je rodinnou firmou, ktorá si zakladá na kvalite poskytovaných služieb.

Našou najhlavnejšou a nosnou činnosťou je oblasť pracovnoprávnych vzťahov.

V tejto oblasti sa venujeme:

* outsourcing miezd a personalistiky,
* poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
* vzdelávanie dospelých v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
      - rekvalifikačné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky,
      - školenia a semináre v rozsahu platnej legislatívy,
      -  výklad zákonníka práce
      - publikačná činnosť 

 

Naše služby poskytujeme vlastnými (kmeňovými) pracovníkmi z dlhoročnou praxou tak v oblasti PaM, ako aj v oblasti vzdelávania.

Najdôležitejšou métou je pre nás spokojnosť našich klientov, preto sa každému klientovi venujeme osobitne, prispôsobujúc naše služby jeho požiadavkám!

 

 

 

Firma NOVA Intereal, s.r.o., úspešne pôsobí na trhu od roku 2001 ako pokračovateľ predchádzajúcej živnosti jednej z konateliek  z roku 1995. Je rodinnou firmou, ktorá si zakladá na kvalite poskytovaných služieb.

Našou najhlavnejšou a nosnou činnosťou je oblasť pracovnoprávnych vzťahov.

V tejto oblasti sa venujeme:
* outsourcing miezd a personalistiky,
* poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
* vzdelávanie dospelých v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
      - rekvalifikačné kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky,
      - školenia a semináre v rozsahu platnej legislatívy,
      -  výklad zákonníka práce
      - publikačná činnosť 

Naše služby poskytujeme vlastnými (kmeňovými) pracovníkmi z dlhoročnou praxou tak v oblasti PaM, ako aj v oblasti vzdelávania.

Najdôležitejšou métou je pre nás spokojnosť našich klientov, preto sa každému klientovi venujeme osobitne, prispôsobujúc naše služby jeho požiadavkám!

 

 

Publikačná činnosť od 1.1.2017 (staršie publikácie v archíve)