Organizátor a odborný garant

 

 

NOVA Intereal, s.r.o.

Pečnianska 6, 851 01 Bratislava

IČO: 35 828 595

DIČ: 2021611130

Číslo účtu:

IBAN: SK6411000000002629818829

VS: číslo výzvy k úhrade

Nie sme platitelia DPH!

 

Kontaktná osoba pre odborné vzdelávacie aktivity: PaedDr. Veronika Weberová

e-mail: kurz@novaintereal.com

mobil: 0949 852 036 alebo 0908 105 623