Agentúrne zamestnávanie od 1.3.2015

Autor článku: Marta Weberová ......................................Skratky: AZ = agentúrny zamestnanec, PA = pracovná agentúra, DPZ = dočasne pridelený zamestnanec

Podmienky agentúrneh o zamestnávania od 1.3.2015