Ako na výpočet exekúcií v roku 2016

Článok vložila: Marta Weberová

 

Nepostihnuteľné sumy od januára 2016 (vychádzajú zo životného minima plnoletej fyzickej osoby vo výške 198,09 €) sú :


Pri exekúcii na výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa (vrátane ak povinným je poberateľ dôchodku) :
- suma na povinného 83,19 € (zostáva zachované aj od 1.1.2016)
- suma na vyživovanú osobu 34,66 € (zostáva zachované aj od 1.1.2016)


Ostatné pohľadávky u poberateľa dôchodku :
- suma na povinného 198,09 € od 1.1.2016
- suma na vyživovanú osobu 99,04 € 1.1.2016


Ostatné pohľadávky u ostatných osôb :
- suma na povinného 198,09 € od 1.1.2016 (do 31.12.2015 118,85 €)
- suma na vyživovanú osobu 49,52 € (zostáva zachované aj od 1.1.2016)

Pri pokutách za priestupky, pri ktorých je možné od 1.1.2014 vykonávať zrážky aj z dávok :
- suma na povinného 99,04 € (zostáva zachované aj od 1.1.2016)
- suma na vyživovanú osobu 49,52 € (zostáva zachované aj od 1.1.2016)