Dohody pre študentov od 1.1.2015

Autor príspevku: Marta Weberová

Hraničná mesačná suma na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity z DoBPŠ je v roku 2014 vo výške 68 eur pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov, inak vo výške 159 eur.

Od 1. januára 2015 to bude suma 200 eur pre študentov stredných aj vysokých škôl, mladších aj starších ako 18 rokov veku.