Jednoosobové sročky a prac.zdrav.služba - ako sa legálne vyhnúť povinnosti

Článok pridala: Marta Weberová .........................................................

 

Do 31.12.2014 musí mať každý zamestnávateľ (aj jednoosobová spoločnosť, kde je jediným zamestnancom konateľ) zmluvu s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo si ju zabezpečiť vlastnými silami - a to aj v prípade 1. alebo 2. kategórie. Ak si optimalizujete odvody cez pracovnú zmluvu v spoločnosti, je to pre vás problém. Prinášame riešenie, ako ju obísť.

 

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov prinútila všetkých zamestnávateľov kpovinnosti zriadiť pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov. Doteraz sa táto povinnosť týkala len 3. a 4. kategórie zamestnancov, po novom už všetkých (vrátane administratívnych pracovníkov s najmenej rizikovou prácou). Týka sa to teda aj tých, ktorí využili napríklad náš návod na optimalizáciu odvodov v spoločnosti prostredníctvom pracovného pomeru. Nakoľko firma v tomto prípade vystupuje ako zamestnávateľ, do 31.12.2014 musí zo zákona zriadiť pracovnú zdravotnú službu (PZS). Ak teda zamestnávate sami seba vo vlastnej firme, máte sami sebe riešiť PZS. O tom, či je dodržiavanie tohto zákona reálne skontrolovateľné pri tom množstve subjektov by sme mohli polemizovať. Zo zákona však za nesplnenie povinnosti hrozia sankcie od 150 do 20.000 EUR, čo nie je málo. Rovnako nevidíme dôvod, prečo by jednoosobové firmy s jediným zamestnancom, ktorý zároveň zastáva funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti a vykonáva činnosti v administratíve, potrebovali pracovnú zdravotnú službu.

 

Informácia: Toto riešenie slúži len pre špecifickú skupinu ľudí, ktorí sami seba zamestnávajú iba z dôvodu optimalizácie odvodov. Ak evidujete viac ako jedného zamestnanca (mimo konateľov/spoločníkov) alebo sa zamestnávate z iného dôvodu, nie je pre vás toto riešenie úplne vhodné.

 

Pokiaľ ste konateľom spoločnosti, máte záujem mať stále zminimalizovanú odvodovú povinnosť a zároveň nechcete riešiť pracovnú zdravotnú službu, zrušte si k 31.12.2014 pracovný pomer. Následne uzavrite so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie konateľa podľa § 66 Obchodného zákonníka s pevne stanovenou pravidelnou odmenou. Túto zmluvu musí schváliť valné zhromaždenie alebo jediný spoločník písomnou formou, v opačnom prípade nie je platná. Z pohľadu § 5 ods. 1 písm. b zákona o dani z príjmov je tento príjem braný ako príjem zo závislej činnosti. Teda rovnako, ako zo zamestnania, avšak keďže je zmluva uzavretá podľa Obchodného zákonníka, nejedná sa o pracovno-právny pomer, ale obchodno-právny zmluvný vzťah.

 

Keďže od 1.1.2015 už nebudete zamestnávateľom, nevzťahuje sa na vás ani povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov pracovnú zdravotnú službu. Ide o rýchle a elegantné riešenie, ktoré vás zbaví povinnosti a zároveň ničím nezaťažuje oproti súčasnému riešeniu optimalizácie odvodov cez zamestnanie na skrátený úväzok.

 

Samozrejme toto riešenie nie je univerzálnym návodom, pretože každá firma si vyžaduje osobitný prístup a v prípade, ak zamestnáva viacero pracovníkov (ako zamestnanci sa rátajú aj dohodári alebo iné osoby, zamestnávané podľa Zákonníka práce) alebo konateľ je zamestnaný z iného dôvodu (napr. si vypláca regulérny príjem), v tomto prípade nie je možné túto povinnosť týmto spôsobom obísť. Zároveň sa ustanovenie § 66 Obchodného zákonníka vzťahuje len na konateľov alebo spoločníkov spoločnosti. Tento článok tiež nerozoberá do podrobna všetky možné situácie a pre konkrétny výpočet odvodov sa treba poradiť so svojim účtovníkom alebo personalistom, nakoľko výšku odvodov ovplyvňuje niekoľko faktorov.

 

Zdroj informácie: https://www.srocky.sk/blog/ako-obist-povinnost-pracovnej-zdravotnej-sluzby/