Minimálna mzda od 1.1.2017

Článok pridala: NOVA Intereal, s.r.o. - Marta Weberová

Vláda SR dňa 12. 10. 2016 schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 (zákon č. 663/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Suma minimálnej mzdy pre rok 2017 sa ustanovuje takto:

* 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

* 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 

40 hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň
náročnosti

Koeficient
minimálnej
mzdy

Minimálny mzdový nárok

hodinový

mesačný

rok 2016

rok 2017

rok 2016

rok 2017

1

1,0

2,3280

2,5000

405,00 €

435,00

2

1,2

2,7936

3,0000

486,00 €

522,00

3

1,4

3,2592

3,5000

567,00 €

609,00

4

1,6

3,7248

4,0000

648,00 €

696,00

5

1,8

4,1904

4,5000

729,00 €

783,00

6

2,0

4,6560

5,0000

810,00 €

870,00

 

 

Stupeň
náročnosti

Koeficient
minimálnej
mzdy

Minimálny mzdový nárok

38,75 hod.
týždenný prac. čas

37,50 hod.
týždenný prac. čas


mesačný

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2016

Rok
2017

Rok 2016

Rok 2017

1

1,0

2,4031

2,5806

2,4832

2,6667

405,00 €

435,00

2

1,2

2,8837

3,0968

2,9798

3,2000

486,00 €

522,00

3

1,4

3,3643

3,6129

3,4765

3,7333

567,00 €

609,00

4

1,6

3,8450

4,1290

3,9731

4,2667

648,00 €

696,00

5

1,8

4,3256

4,6452

4,4698

4,8000

729,00 €

783,00

6

2,0

4,8062

5,1613

4,9664

5,3333

810,00 €

870,00