Minimálne mzdové nároky od 1.1.2016

Vložila: Marta Weberová_NOVA Intereal, s.r.o.

 

KLIK  TU