Novely z oblasti PaM účinné k 1.7.2014

Autorka príspevku: Marta Weberová 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

- prevažne pravidelné príjmy,

- len doba určitá,

- zmena splatnosti odmeny za práce na dohody

Dôchodok:

- možný prepočet aj počas travjúceho dôchodkového poistenia (práca na dohodu, pracovný pomer, podnikanie...)

Všetko o týchto zmenách tu: Najnovšie zmeny v PaM.pdf