PaM veličiny pre rok 2017

Marta Weberová - NOVA Intereal, s.r.o.

Minimálna mzda a odvody z miezd v roku 2017

Minimálne mzdové nároky pre rok 2017

Odvody na zdravotné poistenie pre rok 2017

Od 1.1.2017 sú zrušené maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. To znamená, že zamestnanci aj zamestnávatelia budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu bez obmedzenia. Platí to rovnako pre ročné zúčtovania ako aj pre výpočet preddavkov.

Minimálny preddavok bude od 01.01.2017 stanovený v rovnakej výške  61,81 EUR pre SZČO aj samoplatiteľa.

Odvody na sociálne poistenie pre rok 2017

Od 1.1.2017 sa maximálny vymeriavací základ zamestnancov a zamestnávateľov zvýšuje z 5-násobku priemernej mesačnej mzdy na jej 7-násobok. Pre zamestnancov aj zamestnávateľov bude od 1.1.2017 platiť maximálny vymeriavací základ 6 181 eur.