Vzdelávanie

 

Osvedčenie o akreditácii MŠSR na rekvalifikáciu mzdových účtovníkov a personalistov   

 

 

Kompletná ponuka kurzov, školení, seminárov, materiálov a príručky pre "mzdárky":

 

KURZY:

1.   Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo a základy personalistiky pre prax vo firme (40 hodín)

2.   Rekvalifikačný kurz: Mzdové účtovníctvo od základov (20 hodín)

3.   Manažérsky kurz nie len pre manažérov (reč tela): Neverbálna komunikácia (2 dni = 14 hodín)

 

ŠKOLENIA:

1.   Školenie : Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v.r. všetkých noviniek

2.   Školenie: Celoročné povinnosti mzdovej účtovníčky v praxi (1 deň)

3.   Školenie: Novinky v mzdovom účtovníctve od 1.1. 2015

 

SEMINÁRE:

1. SEMINÁR pod záštitou SOPK na tému: Zákonník práce po najnovších novelách KLIK TU 
 

2. Seminár: Čo by mala vedieť dobrá personalistka - termíny po rozkliknutí TU 

3. Seminár: Výpočet mzdy s kompletnými parametrami - termíny po rozkliknutí TU  

4. Seminár: Zákonník práce v znení noviel roku 2015 - termíny po rozkliknutí TU  

 
 

Seminár - video: Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných + odvodová úľava do ZP

Seminár: Zákonník práce v aplikačnej praxi

 

PRÍRUČKA  PRE  MZDOVÝCH  ÚČTOVNÍKOV  A  PERSONALISTOV:

Ako sa stať dobrou mzdovou účtovníčkou 35,- EUR 

 


 

ŠKOLIACE MATERIÁLY:

2.   Školiaci materiál: Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2014 vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec

3.   Školiaci materiál: Novinky v mzdovom účtovníctve od 1.1.2015