Zdravotná služba - povinnosť os 1.8.2014

Autor článku: Marta Weberová - špecialista na pracovnoprávne vzťahy

Novelou zákona 355 z roku 2007 sa opäť dostáva dopopredia 

Povinná zdravotná služba a to aj pre rizikové kategórie 1 a 2!

 
Sprísňujú sa podmienky na vedenie pracovnej zdravotnej služby!
*PZP = povinná zdravotná služba
 
Doteraz platilo, že PZP bola povinná len pre zamestnancov so zaradením v 3. a 4. rizikovosti prác.
 
Od 1.8.2014 vzniká táto povinnosť aj zamestnávateľom so zamestnancami zaradenými do 1. a 2. rizikovosti prác.
Zákonodárca tu však pristupuje k miernemu ústupku, kde môže túto povinnosť naplniť aj prostredníctvom lekára s príslušnou špecializáciou, alebo prostredníctvom verejného zdravotníctva.
 
Odporučením je, aby sa zamestnávatelia kontaktovali s odborníkmi, ktorí sa špecializujú na túto problematiku.