Zmena definície Závislej práce

Autorka príspevku: Marta Weberová .......................

Od 1. marca 2015 sa mení definícia Závislej práce v § 1 Zákonníka práce.

Rozkliknite nadpis a potom kliknite na tlačítko "KLIK".

 

Zmena TU  (Pdf)