Zmena výšky stravného od 1.11.2014

Autorka príspevku: Marta Weberová

 

Hodnota stravného od 1.11.2014 = 4,20 EUR

Hodnota „gastrolístku“ od 1.11.2014 = 3,15 EUR

 

Opatrením ministerstvo podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje nové sumy stravného, ktoré sú platné od 1. novembra 2014. 

Sumy stravného pre časové pásma sa stanovujú takto:

4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec. Časť ceny jedla môže tvoriť príspevok zo sociálneho fondu.

Podľa "Opatrenia" od 1.11.2014 je suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín daná ako 4,20 eura.

Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie je tak od 1.11.2014 ohraničený sumou 55% z 4,20 = 2,31 eura.

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom tzv. gastrolístkov, tak hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % stravného  poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Podľa "Opatrenia" od 1.11.2014 je suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín daná ako 4,20 eura.

Od 1.11.2014 preto hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 4,20 eura, čo je 3,15 eura

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

 

link na zbierku zákonov:  Stravné_ZbZ.pdf