Zmena výšky Životného minima k 1.7.2014

Autor článku: Marta Weberová špecialista na vzdelávanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

NRSR schválila novelu o platnom životnom minime od 1.7.2014

 
Výška životného minima sa mení vždy k 1.7. každého kalendárneho roka a spolu s touto zmenou dochádza aj k zmenám iných veličín, ktoré zamestnávatelia, podnikatelia, mzdoví účtovníci a iní vo svojej každodennej práci potrebujú.
Tento rok a to po prvýkrát, sa výška životného minima meniť nebude a zostane na svojej pôvodnej, doteraz platnej úrovni.
* ŽM = životné minimum
 
Pripomenieme si základné veličiny ktoré budú platiť aj od 1.7.2014 do 30.6.2015:
 
Pre jednu plnoletú osobu je ŽM vo výške 198,09 EUR
Pre ďalšiu spoločne posudzovanú dospelú osobu je ŽM vo výške 138,19 EUR
Pre dieťa je ŽM vo výške 90,42 EUR
 
Z uvedeného vyplýva, že sa nebude meniť ani výška vyplácaného daňového bonusu na jedno dieťa a tak aj od 1.7.2014 zostáva na 21,41 EUR/dieťa
Rovnako sa nebude meniť ani prídavok na dieťa, taktiež zostane na výške 23,52 EUR
Nebude sa ani meniť výška rodičovského príspevku, zostáva na 203,20 EUR
...a ďalšie položky, ktorých výška sa menila vždy v súčinnosti so zmenou výšky životného minima!
 
Takisto sa nezmení ani možná výška zárobku u zamestnanca, ktorý je evidovaný na ÚPSR aj tu zostáva max. zárobok na výške 148,57 EUR